David Carroll

Thầy David tốt nghiệp bằng giỏi tại trường đại học Liverpool Jone Moores nổi tiếng của Anh. 

Thầy có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng Anh tại các nước châu Á. Trước khi lên lớp, thầy  luôn chuẩn bị bài rất công phu, xây dựng nhiều hoạt động, trò chơi để các bạn nhỏ có điều kiện tiếp xúc với môi trường giao tiếp thực tế. Thầy cũng dành thời gian làm quen với ngữ âm của người Việt Nam khi nói tiếng Anh, lắng nghe và kiên nhẫn sửa lỗi phát âm cho từng bạn. Học sinh luôn xem thầy David như có vốn sống phong phú, cách nói chuyện thân thiện, gần gũi và luôn tạo nhiều niềm vui cho các bạn nhỏ.

Bằng cấp chuyên môn/Nghiệp vụ sư phạm

  • Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành nghiên cứu giáo dục, đại học Liverpool Jone Moores, Anh
  • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh Quốc tế TESOL của Tổ chức TEFL Quốc tế
  • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh Thương Mại của Tổ chức TEFL Quốc tế

Kinh nghiệm giảng dạy

Giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh cho trẻ tại các nước Singapore, Trung Quốc,..

 

Tư Vấn Lộ Trình Học
HOTLINE: 0968 105 369
HOTLINE