THINK & WRITE (Cho học viên từ 12-16 tuổi)

  • Thời gian: 8h - 20h
  • Số lượng: 16
  • Thời gian kết thúc: 216 buổi học

Thông tin

  • Chương trình được đội ngũ chuyên gia tại CEC thiết kế dựa trên hệ thống giáo trình của NXB Cambridge dành riêng cho lứa tuổi thiếu niên (12 đến 16 tuổi).
  • Giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc –Viết tiếng Anh.
  • Học sinh được rèn luyện kĩ năng tư duy và viết luận ở mức cao nhất để sẵn sàng chuẩn bị cho việc du học.

HOTLINE
HOTLINE