Trong tất cả các khóa đào tạo, C.E.C luôn cam kết hướng tới các mục tiêu sau: Kết quả đạt được – Giá trị nhân văn – Tri thức bền vững

CEC đào tạo học sinh từ 4 đến 16 tuổi với cam kết theo sát mỗi học sinh trong từng khóa học. Quý phụ huynh có thể nhìn thấy kết quả trực tiếp của con/em mình theo thời gian. Kindergarten là giáo trình được viết riêng cho học sinh CEC theo hệ phonics với cam kết sau 4 khóa học các con có thể đọc, đánh vần thành thạo Tiếng Anh theo lộ trình học phonics và bước vào khóa học Tiếng Anh chuyên sâu.

Với tiêu chí một đầu vào, một đầu ra. CEC là nơi Quý phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em trong suốt lộ trình học Tiếng Anh từ Mẫu giáo tới hết THPT. Tại CEC, mục tiêu đầu ra cuối cùng là mặt bằng IETLS 6.0 cho tất cả học sinh CEC khi tham gia các khóa học của chúng tôi.