Author Archives: Quan Tri

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – TOÀN THỜI GIAN

CÔNG VIỆC CỦA BẠN Ở CEC: – Quản lý các lớp học bao gồm theo dõi tình hình học tập của học sinh trong lớp, theo dõi/hỗ trợ giáo viên nước ngoài hiểu và thực hiện đúng chương trình học của trung tâm. – Quản lý và hỗ trợ trợ giảng làm việc với lớp….

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TƯ VẤN- TOÀN THỜI GIAN

CÔNG VIỆC CỦA BẠN Ở CEC: – Tư vấn các khóa học, các thông tin về chương trình đào tạo tiếng Anh của Trung tâm; – Thông tin về khoá học, lịch học, giáo viên, chương trình đào tạo của Trung tâm, đồng thời trả lời các câu hỏi liên quan đến tuyển sinh và…

HOTLINE
HOTLINE